Asukastoiminta

Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa asuintalonsa asioihin asukastoimikunnan kautta.

 

Nuorisoasunnoilla toimii asukastoimikuntia, jotka suunnittelevat ja järjestävät NUAS:n avustuksella ohjelmaa asukkaille sekä päättävät talon yhteisistä hankinnoista tähän varatun toimintarahan puitteissa. Kaikki halukkaat pääsevät mukaan asukastoimikuntiin niin halutessaan. Lisäksi vuosittain järjestetään yhteisiä tapahtumia kaikille NUAS:n asukkaille. Näistä tiedotetaan erikseen.

 

Kaikissa kohteissa toimii suljetut Facebook-ryhmät. Tässä ryhmässä asukkaat voivat keskustella ja vaihtaa mielipiteitä. Ryhmä toimii myös NUAS:n ilmoitus- ja viestintäkanavana.

 

NUAS:n asukkaita kannustetaan olemaan aktiivisia ja vaikuttamaan omaan asumiseensa ja asuinympäristöönsä. Tapoja aktiiviseen vaikuttamiseen ovat esimerkiksi asukkaan osallistuminen vuosittain koolle kutsuttavaan asukaskokoukseen, aloitteiden tekeminen sekä oma aktiivisuus asuinympäristön hoidossa.

 

Nuorisoasuntotaloissa on voimassa myös ns. vuokralaisdemokratialaki (Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 649/1990). Laki antaa asukkaille oikeuden nimetä edustajansa taloyhtiön hallitukseen ja oikeuden vaikuttaa päätöksentekoon talossa muun muassa talousarvion laadinnan, korjaustoimenpiteiden sekä talonhuollon ja isännöinnin järjestämisen osalta.

 

Asukastoimikuntien käyttöön tarkoitettuja asiakirjoja (pdf).

Asukastoimikunnan toimintasuunnitelma Asukastoimikunnan toimintasuunnitelma pohjaa voidaan käyttää, kun laaditaan toimintasuunnitelma vuoden määrärahojen käytön osalta.

Asukastoimikunnan kokouspöytäkirja pohja Päätettävistä asioista tehdään kokouspöytäkirja.

Tapahtuman osallistujalista Asukastoimikunnan järjestämään tapahtumaan osallistuneet henkilöt.

Tilityslomake Tilityslomake rahojen palautusta varten, kun tehty hankintoja asukkaan omista rahoista.