NUAS Aktiivinen nuorten asumisen toimija

HupparikansanPuolella

Hämeenlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry, eli tuttavallisemmin NUAS, on vuonna 1998 perustettu yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistys toimii nuorten asunto-olojen parantamiseksi Hämeenlinnassa rakentamalla ja vuokraamalla kohtuuhintaisia asuntoja itsenäistyville nuorille aikuisille. Nuorilla on mahdollisuus saada asumiseen ohjausta ja neuvontaa, mutta vuokra-asuntomme ovat aivan tavallisia asuntoja. Suuri osa asuntoihimme muuttavista asukkaistamme muuttaa ensimmäistä kertaa omaan asuntoon, joten tiedämme millaisia neuvoja nuori siinä tilanteessa tarvitsee.  Yhdistys toteuttaa palvelunsa yhdessä sen kokonaan omistaman yhtiön Hämeen Kiinteistö- ja Nuorisopalvelut Oy:n kanssa. Hämeenlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry kuuluu NAL Nuorisoasuntoliittoon. Nuorisoasuntoliitto ry eli NAL on vuonna 1971 perustettu nuorten asumisen edunvalvoja ja 24 paikallisen nuorisoasuntoyhdistyksen keskusliitto.

 

Vuokraustoiminta

 

Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuottaminen itsenäistyville nuorille aikuisille (18-29-vuotiaat) on keskeinen osa NUAS:n toimintaa. Asuntojamme rakentaa ja vuokraa Hämeenlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry:n yhtiö Hämeen Kiinteistö- ja Nuorisopalvelut Oy. Asuntoja on tällä hetkellä yhteensä 139, viidessä eri kohteessa.

Asunnot rakennetaan korkotukilainoituksella ja rakentamista on tuettu Raha-automaattiyhdistyksen investointiavustuksella. Asuntojen suunnittelussa kiinnitetään huomiota siihen, että ne vastaavat kooltaan, sijainniltaan ja varustelultaan nuorten tarpeita. Valtaosa nuorisoasunnoista on yksiöitä ja kaksioita ja ne sijaitsevat hyvien julkisten kulkuyhteyksien lähellä.

Keskeinen periaate toiminnassamme on tarjota viihtyisää, turvallista ja kohtuuhintaista asumista.

 

Asumisen sisältöpalvelut

 

Itsenäistymiseen ja itsenäisen asumisen aloittamiseen tarvitaan usein muutakin kuin kohtuuhintainen vuokra-asunto. Haluamme varmistaa asumisen onnistumisen tarjoamalla asukkaillemme tietoa, neuvontaa ja osallistumismahdollisuuksia sekä tarvittaessa myös räätälöityä tukea itsenäisen asumisen alkutaipaleelle.

Asunnon haun yhteydessä kaikki asukkaat haastatellaan ja perehdytetään. Asukkailla on myös mahdollisuus asumisneuvontaan tilanteen niin vaatiessa. Osallistuminen asukastoimintaan tai harrasteryhmiin on luonnollinen tapa tutustua asuinympäristöön ja myös keino vaikuttaa asumisviihtyvyyteen. Osalle asukkaista tarjoamme yksilöllisiä tukipalveluja asumisohjauksesta tuetun asumisen palveluihin. Asumisohjaus on yksilöllistä ohjausta asumisasioiden hoitamisessa, kun taas tuetussa asumisessa räätälöimme kokonaisvaltaisen tukipaketin yhdessä asukkaan ja verkoston kanssa tukemaan nuoren itsenäistymiskehitystä ja turvaamaan itsenäisen asumisen onnistumisen.

NUAS toimii ensisijaisesti kohderyhmänsä, mutta myös muiden nuorten edunvalvojana asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteenamme on olla vaikuttamassa alueemme asuntopolitiikkaan ja nuorten elinoloihin. Toimiakseen aktiivisena edunvalvojana ja nuorten asumisen asiantuntijana NUAS työskentelee monialaisissa ja moniammatillisissa verkostoissa. Asumisohjaajamme päivystää viikoittain Hämeenlinnan Ohjaamolla (Turuntie 4) maanantaisin klo 13 – 15.

 

Hallitukset

 

HÄMEENLINNAN SEUDUN NUORISOASUNNOT RY

Hallitus
Janne Väinölä, puheenjohtaja
Satu Punkari, varapuheenjohtaja
Lauri Nurmi
Aki Granlund
Mervi Hiltunen

 

HÄMEEN KIINTEISTÖ- JA NUORISOPALVELUT OY

Hallitus
Ville Vihriälä, puheenjohtaja
Janne Väinölä
Satu Punkari
Riikka Ruoho