NUAS Aktiivinen nuorten asumisen toimija

HupparikansanPuolella

Hämeenlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry, eli tuttavallisemmin NUAS, on vuonna 1998 perustettu yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistys toimii nuorten asunto-olojen parantamiseksi Hämeenlinnassa rakentamalla ja vuokraamalla kohtuuhintaisia asuntoja nuorille aikuisille. Nuorilla on mahdollisuus saada asumiseen ohjausta ja neuvontaa. Yhdistys toteuttaa palvelunsa yhdessä sen kokonaan omistaman yhtiön Hämeen Kiinteistö- ja Nuorisopalvelut Oy:n kanssa.

 

Vuokraustoiminta

 

Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuottaminen työssä käyville ja työelämään hakeutuville nuorille aikuisille (18-29-vuotiaat) on keskeinen osa NUAS:n toimintaa. Asuntojamme rakentaa ja vuokraa Hämeenlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry:n yhtiö Hämeen Kiinteistö- ja Nuorisopalvelut Oy. Vuonna 2015 asuntoja on yhteensä 139, viidessä eri kohteessa.

Asunnot rakennetaan korkotukilainoituksella ja rakentamista tuetaan Raha-automaattiyhdistyksen investointiavustuksella. Asuntojen suunnittelussa kiinnitetään huomiota siihen, että ne vastaavat kooltaan, sijainniltaan ja varustelultaan nuorten tarpeita. Valtaosa nuorisoasunnoista on yksiöitä ja kaksioita ja ne sijaitsevat hyvien julkisten kulkuyhteyksien lähellä.

Keskeinen periaate toiminnassamme on tarjota viihtyisää, turvallista ja kohtuuhintaista asumista.

 

Asumisen sisältöpalvelut

 

Itsenäistymiseen ja itsenäisen asumisen aloittamiseen tarvitaan usein muutakin kuin kohtuuhintainen vuokra-asunto. Haluamme varmistaa asumisen onnistumisen tarjoamalla asukkaillemme tietoa, neuvontaa ja osallistumismahdollisuuksia sekä tarvittaessa myös räätälöityä tukea itsenäisen asumisen alkutaipaleelle.

Asunnon haun yhteydessä kaikki asukkaat haastatellaan ja perehdytetään. Asukkailla on myös mahdollisuus asumisneuvontaan tilanteen niin vaatiessa. Osallistuminen asukastoimintaan tai harrasteryhmiin on luonnollinen tapa tutustua asuinympäristöön ja myös keino vaikuttaa asumisviihtyvyyteen. Osalle asukkaista räätälöimme yksilöllisiä tukipalveluja asumisohjauksesta aina tehostettuun tuettuun asumiseen. Asumisohjaus on yksilöllistä ohjausta asumisasioiden hoitamisessa, kun taas tuetussa asumisessa räätälöimme kokonaisvaltaisen tukipaketin tukemaan nuoren itsenäistymiskehitystä ja turvaamaan itsenäisen asumisen onnistumisen.

NUAS toimii ensisijaisesti kohderyhmänsä, mutta myös muiden nuorten edunvalvojana asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteenamme on olla vaikuttamassa alueemme asuntopolitiikkaan ja nuorten elinoloihin. Toimiakseen aktiivisena edunvalvojana ja nuorten asumisen asiantuntijana NUAS työskentelee monialaisissa ja moniammatillisissa verkostoissa.

 

Hallitukset

 

HÄMEENLINNAN SEUDUN NUORISOASUNNOT RY

Hallitus
Janne Väinölä, puheenjohtaja
Lauri Nurmi
Jonna Laitonen
Satu Punkari, varapuheenjohtaja
Mervi Hiltunen

 

HÄMEEN KIINTEISTÖ- JA NUORISOPALVELUT OY

Hallitus
Jarmo Kulmala, puheenjohtaja
Janne Väinölä
Lauri Nurmi
Ville Vihriälä
Riikka Ruoho